• Anita Hol-Bubeck
  • Berg en Dalseweg 78
  • 6522BP Nijmegen
  • tel. 024-324 96 20
  • anita.hol@planet.nl
contact opnemen

Home

Sinds juni 2001 ben ik assurantiedocent en auteur. Daarvoor werkte ik als schadebehandelaar bij verschillende  assurantiekantoren en was ik partime opleider. Ik ontwikkel en verzorg (maatwerk) opleidingen en daarnaast schrijf ik artikelen voor vakbladen en in opdracht van bedrijven. Kijk bij Informatie & werkzaamheden voor een uitgebreide omschrijving. 

Een lesobservator schreef naar aanleiding van een lesbezoek het volgende verslag: 'Anita doceert hoofdzakelijk op het gebied van schade (schadeverzekeringen). Zij geeft haar lessen met vaart, humor en flair. Anita is vrijwel continu in beweging. Nooit storend. Altijd functioneel. Doel is in contact met haar cursisten te blijven, de groep alert te houden.'

Cursisten zeggen in evaluaties:

'Anita is een vakvrouw, heeft veel kennis en stelt de goede vragen om je aan het denken te zetten.' 

'Anita geeft de cursus heel relaxt, met duidelijke uitleg en humor, waardoor je de aandacht vasthoudt.'

'Door de vele praktijkvoorbeelden die de enthousiaste docente Anita geeft, wordt de materie duidelijk en blijft het beter hangen.'

'Anita is een energieke en bezielde docente met veel vakkennis.'

 

Ik schrijf regelmatig korte verhalen, voor de vakpers, voor websites en als columnist voor de Vereniging Oog in Oog. 


Zullen we eens normaal gaan doen over cyberrisico?

In het huidige digitale tijdperk beschikt vrijwel iedereen over een computer, smartphone of ipad en maken we gebruik van de vele mogelijkheden die de steeds verdergaande automatisering en digitalisering ons biedt. Daaraan zijn risico’s verbonden: cyberrisico’s!

Een bezitter van een gebouw, auto of inboedel loopt kans op schade aan het bezit of schade veroorzaakt door het bezit aan derden. Dat geldt ook voor de gebruiker/bezitter van een computer of datanetwerksysteem. In die zin is cyberrisico te beschouwen als een ‘gewoon risico’. Wat cyberrisico anders maakt dan andere risico’s is dat de gebruikers zich vaak niet bewust zijn (of willen zijn) van de aanwezigheid van risico’s en onvoldoende weten hoe er schade kan ontstaan en welke schade er kan ontstaan.

Bewustwording

Het kan eigenlijk niet zo zijn, dat gebruikers zich niet bewust meer zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van computers en netwerksystemen, want dagelijks verschijnen er nieuwsberichten over datalekken, whatsapp fraude, diefstal van auto’s door uitgelezen sleutels of valse emailberichten. De gebruikers maken dankbaar gebruik van de systemen waarmee kan worden gewerkt, geappt, gemaild, geshopt etc. en vertrouwen blindelings op ‘hun’ ICT-er. De ICT-er bouwt, beheert en beveiligt onze systemen. De gebruikers vertrouwen graag op zijn of haar deskundigheid en laten zich graag geruststellen door die deskundige die zegt dat het systeem goed beveiligd is.

Kans op schade blijft bestaan

Met cyberrisico’s is het niet anders dan met andere ‘gewone’ risico’s: ondanks de genomen preventieve maatregelen bestaat er toch altijd nog kans op schade. Bijvoorbeeld: 

- De ICT-er is ook maar een mens en mensen kunnen fouten maken;

- De gebruiker kan ook bewust of onbewust fouten maken en kwaadwillenden maken daar handig gebruik van door niet van echt te onderscheiden nepmails met bijlagen te sturen;

- De gebruiker die niet zorgvuldig omgaat met het goed beveiligde systeem, door slordig om te gaan met wachtwoorden, niet uit te loggen, onveilige websites te bezoeken en nieuwe software niet tijdig te installeren etc.;

- Een kwaadwillende hacker zal blijven proberen in te breken in computersystemen en ontwikkelt doorlopend manieren om de beveiliging te omzeilen.

 

Bedrijven of organisaties die schade lijden en of aan derden schade veroorzaken als gevolg van een cyberincident, een cyberaanval, een datalek of identiteitsfraude etc. zijn daar niet trots op en vertellen dat liever niet. De oorzaak van een dergelijke schade is vaak onvoldoende beveiliging van het systeem, een medewerker die op een link in een nepemail heeft geklikt of het niet tijdig uitvoeren van een update. Menselijke fouten en/of handelingen zijn de meest voorkomende oorzaken van schade bij alle soorten schades en die oorzaak is nooit - bij geen enkel soort risico - voor 100% te voorkomen!

 

Tot slot: praten over schade die het gevolg is van het gebruik van computer- en datanetwerksystemen maakt dat iedereen gaat inzien dat cyberrisico bestaat en dat het niet meer weg te denken is in de huidige digitale samenleving. Het is inmiddels een normaal risico geworden!