• Anita Hol-Bubeck
  • Berg en Dalseweg 78
  • 6522BP Nijmegen
  • tel. 024-324 96 20
  • anita.hol@planet.nl
contact opnemen

Nieuws

Opleiding tot Schadebehandelaar financieel advieskantoor 

In samenwerking met Bureau DFO heeft Anita Hol–Bubeck de zevendaagse opleiding Schadebehandelaar financieel advieskantoor ontwikkeld.

https://www.dfobv.nl/product/opleiding-schadebehandelaar-financieel-advieskantoor/

Waarom deze opleiding?
Financieel advieskantoren hebben voor hun relaties een belangrijke meerwaarde door te zorgen dat verzekerden die geconfronteerd worden met een schade, die vergoeding ontvangen waarop ze recht hebben. Dit recht kan ontstaan uit de verzekeringsovereenkomst van de relatie zelf of op grond van het verhaalsrecht op een aansprakelijke partij. Bij eventuele verschillen van inzicht tussen de bij de schade diverse betrokken partijen is het de taak van de adviseur om op te komen voor de gerechtvaardigde belangen van zijn relatie. Voor deze werkzaamheden van de adviseur was er geen specifieke opleiding. Die opleiding is er nu wel!

Doelgroep

Deze opleiding Schadebehandelaar is voor iedereen die al (jaren) werkt, of juist wilt gaan werken als Schadebehandelaar bij een financieel advieskantoor. Het kan zijn dat u bezig bent met de Wft schadeopleiding(en) of met een andere vakopleiding, of al jaren vakkennis hebt opgedaan in de praktijk. Deze opleiding richt zich vooral op de vaardigheden om de theorie toe te passen en te combineren met de te behandelen schades en deze beter en zelfstandiger te kunnen be- en afhandelen, om zo door te groeien tot professioneel schadebehandelaar. Specifieke vooropleiding is niet vereist, maar kennis op het gebied van Wft schade particulier/zakelijk is wel wenselijk, of werkervaring in de financiële sector.

Wat kunt u verwachten tijdens deze opleiding Schadebehandelaar?

 

 

 

Artikelen_Cyber2.jpg


 Interview AM Web 

Anita Hol-Bubeck: ‘Financieel adviseurs moeten goed advies geven over cyberrisico’s’
 
Auteur Anita Hol-Bubeck schreef voor bureau DFO een vak-notitie over cyberrisico en verzekeringsmogelijkheden. Financieel adviseurs hebben volgens haar grote behoefte aan meer informatie hier over. “Cyberrisico’s nemen enorm toe en de bewustwording en risico-inschatting is nu heel erg belangrijk” zegt Hol-Bubeck. Daarnaast waarschuwt DFO er ook voor dat financieel adviseurs zelf ook aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zij hun klanten niet goed genoeg hebben ingelicht over mogelijke cyberrisico’s.
 
 
Hol-Bubeck maakt in haar vak-notitie een opsomming van de verzekeraars die nu al cyberverzekeringen aanbieden. Dat zijn er niet veel, ze kwam uit op vier verzekeraars: AIG, Chubb, CNA Hardy en Hiscox. Hol-Bubeck: “Voor verzekeraars is dit nog een lastig onderwerp. Het staat nog echt in de kinderschoenen, maar de risico’s nemen ondertussen wel toe. Dit is zowel op maatschappelijk niveau als op professioneel niveau een item waar we de komende jaren veel op moeten inzetten.” Verzekeraars zelf geven steeds aan dat er een toename is in het aantal cyberverzekeringen, maar geven over het algemeen weinig informatie over de precieze aantallen.
 
Maatwerkpolissen
Volgens Hol-Bubeck zijn de meeste verzekeringen maatwerkpolissen. “De verzekeraars voeren een eigen acceptatiebeleid. Naar aanleiding van de de aanvraag wordt dan bepaald of de dekking mogelijk is en als er dekking mogelijk is worden de mogelijkheden qua dekking met eventuele preventieve maatregelen en beperkingen vastgesteld.” Die dekkingen verschillen onderling sterk, net zoals de polisvoorwaarden en de ondersteuning die verzekeraars bieden. Een vergelijking maken is volgens Hol-Bubeck daardoor moeilijk. “De meeste cyberverzekeringen bieden, ongeacht hoe de polisvoorwaarden ingedeeld zijn, dekking voor: eigen schade van de verzekeringnemer, schade aan derden (aansprakelijkheid), diverse bijkomende kosten zoals onderzoekskosten, verweerkosten, kosten om reputatieschade te verminderen of te voorkomen”, aldus Hol-Bubeck.
 
Tussen de €800 – €1500
De auteur vindt het de taak van de adviseur om een goede inventarisatie te maken en de analyse van de risico’s in te schatten. Daar hoef je volgens haar geen ICT-specialist voor te zijn. In haar vak-notitie geeft ze voorbeelden die adviseurs kunnen helpen de risico’s in te schatten. De wettelijke bepalingen met betrekking tot deze risico’s heeft ze ook opgesomd. Hol-Bubeck keek daarnaast tevens naar de premiebedragen. “MKB-bedrijven zijn over het algemeen op z’n minst tussen de €800 – €1500 kwijt aan een dergelijke verzekering. Het ligt heel erg aan de risico’s. Turien biedt premies aan vanaf €800. Financieel adviesbureaus hebben zelf ook met regelmaat te maken met cyberaanvallen. Cru is dat juist zij, financieel adviesbureaus hebben veel privacy gevoelige informatie in huis, tot de hoge risico beroepsgroepen horen. Voor hen gelden beperkte mogelijkheden om een cyberverzekering af te sluiten.” Volgens Hol-Bubeck zijn die mogelijkheden er wel maar zijn ze beperkt.
 
Bron: am:magazine
 

P E R S B E R I C H T

VAKNOTITIE OVER CYBERRISCIO BESCHIKBAAR

Docent schadeverzekeringen, Anita Hol-Bubeck, heeft voor financieel adviseurs zakelijke risico’s de vak-notitie cyberrisico en de verzekeringsmogelijkheden geschreven.

Ontwikkelingen gaan snel “De ontwikkelingen op het gebied van cyberrisico gaan snel, aldus Anita-Hol Bubeck. Het risico is dermate aanwezig dat elk redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur zijn zakelijke relaties minimaal op dit risico moet attenderen. Belangrijk hierbij is dat de adviseur kan aangeven of er maatregelen genomen kunnen worden om het cyberrisico te beperken. Vervolgens hoort daar natuurlijk ook de analyse bij om te bepalen of het zinvol is om hiervoor een verzekering te sluiten.”

Studiemateriaal loopt achter “Vanuit mijn dagelijks werk, aldus Anita, merk ik dat er nog maar in beperkte mate studiemateriaal beschikbaar is waarin, voor de financieel adviseur, de ins en outs van de cyberverzekering goed wordt behandeld. Samen met Bureau DFO hebben we daarom besloten zelf een syllabus voor dit risico te schrijven. Deze syllabus is voor iedereen beschikbaar. Hij is dus niet gekoppeld aan de verplichting om ook een opleiding te volgen.” 

Preventie en hulp bij schade “Ik merk in de opleidingen die ik verzorg dat veel cursisten in eerste instantie vooral de focus hebben op de dekking die de cyberverzekering geeft voor schade, als gevolg van cybercrime. De cyberverzekeringen doen echter veel meer. Verzekerden krijgen, op basis van deze verzekering, ook ondersteuning bij het voorkomen van schade(preventie) en, wanneer er dan toch een calamiteit is, direct hulp van de best beschikbare specialisten. Voor een deel is deze verzekering dus ook een naturaverzekering. Die onderdelen van de verzekering zijn misschien nog wel belangrijker dan het exacte schadebedrag dat wordt uitgekeerd”, aldus Anita Hol-Bubeck.

Vak-notitie is basis voor community“Het cyberrisico is een onderwerp dat de komende tijd centraal in de belangstelling blijft staan. Samen met Bureau DFO blijven wij daar dan ook op verschillende manieren aandacht aan besteden. Afnemers van de vak-notitie krijgen ook toegang tot een speciale website. Op deze website staan bijvoorbeeld de meest actuele verzekeringsvoorwaarden van de Nederlandse aanbieders van cyberrisicoverzekeringen, maar ook andere tools en informatie die adviseurs kunnen gebruiken om zich te bekwamen op dit, ook voor hen, nieuwe terrein.” 

Hoevelaken, 11 juli 2017

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr J. Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau DFO, telefoon: 033- 254 20 19.  http://www.dfobv.nl/producten/notitie-cyberrisicoverzekeringen

In 2016 heb ik een lezing en een workshop over schade als gevolg van Terrorisme ontwikkeld. De naam van de lezing en de workshop: 'Terroristische aanslag verzekerd?'